De bronzen beelden van Bart Kelholt tonen dat monumentaliteit niet afhankelijk is van schaal. De sculpturen zijn op zich zelfstaande massieve vormen met steeds verschillende binnenruimtes. In het ogenschijnlijk gesloten blok brons speelt zich een geheimzinnig en mysterieus leven af van intrigerende composities met fascinerende wanden en ruimtes.

De monochrome, bijna archaïsch aandoende bronsplastieken worden gekenmerkt door een keur aan uitgekiende geometrische vormen, die gestapeld of geschakeld nooit kil of meetkundig willen zijn, maar getuigen van een enorme aandacht  en liefde voor materiaal en vorm.

Kelholt toont zich een meester van het kleine maar grootse gebaar.

Etienne Boileau
naar overzicht